Kontakt

Mikael Karlsson

Tävlings- och träningsledare 0730591860

Bengt Jonsson

Sekreterare, Kontaktperson för Grästorpsserien 0762728456 051225141

Stefan Gustavsson

Ordförande 073-316 69 70