Kontakt

Bengt Jonsson

Ordförande 0762728456 0512-25141

Mikael Karlsson

Tävlings- och träningsledare 0730591860

Carina Hellström

Kontaktperson för Grästorpsserien 079 340 60 13