Nyheter

Årsberättelse för Vara Bouleklubb för år 2020.

Styrelsen har haft följande utseende:

Ordf. Bengt Jonsson, v. Ordf. Tobias Härling, kassör Christer Molin, sekr. Käth Larsson, övrig styrelseledamot Ragnar Johansson, styrelsesuppleanter Lars Ljungdal och Elin Härling, revisor Maria Larsson, Tävlingskommitté Mikael Karlsson och Isabel G-Ekman.

Valberedning Inge Larsson och Tora Olofsson.

Årsmötet hölls på Solgården i Vara den 28 januari med 25 st närvarande.

Klubben har haft ett styrelsemöte inför årsmötet. På grund av Coronapandemin har mycket blivit annorlunda i år. Under januari och februari tränade vi varje tisdag i Sven-Eriks Karlssons maskinhall i Tråvad 9 gånger. I mars kunde vi börja träna i badhusparken, och det har vi gjort ända till i oktober, 38 gånger.

Det är vår tävlingsledare Mikael Karlsson som har sett till att vi har tävlat i många olika varianter under året. Vi har ordnat med 8 olika månadstävlingar och 5 KM-tävlingar och 8 andra tävlingar.

Grästorpsserien blev lite avkortad i år. Flera deltagande lag vågade inte åka bort och spela. Det blev 4 lag som fullföljde det planerade schemat.

1:a blev Tråvads BK, 2:a Vara BK, 3:a Jung BK och 4:a Kvänum.

Flera medlemmar har varit och tävlat i Tråvad BK 7 gånger.

Klubben har haft deltagare i Ålleslaget i Falköping med 5 lag under säsongen 2019-2020.

Vara den 29 januari 2021.

Styrelsen för VARA BOULEKLUBB.

27 maj 2021 av Bengt Jonsson

ÅRSMÖTE 2021

Alla medlemmar välkomna till årsmöte

fredagen den 26 mars  kl.16.30

i Badhusparken.

Styrelsen.

8 mars 2021 av Bengt Jonsson