Kontakt

Bengt Jonsson, ordförande 0762728456, 0512-25141
Mikael Karlsson, tävlings- och träningsledare 0730591860, mikael.karlsson@varabouleklubb.se